Therapeutisch model DGT

Dialectische gedragstherapie (DGT) werd ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Marsha Linehan
en is geschikt voor mensen die kampen met o. a. volgende klachten:
● Heftige, overweldigende emoties of regelmatige stemmingswisselingen
● Impulsieve beslissingen nemen
● Zwart-wit denken; denken (en soms handelen) in uitersten, en geen gulden middenweg kunnen vinden
● Problemen in relaties met andere mensen, bvb. een patroon van aantrekken en afstoten
● Gevoelens van leegte
● Angst om in de steek gelaten te worden
● Jezelf heel klein voelen in vergelijking met anderen
● Je snel verwaarloosd of tekortgedaan voelen
● Pogingen om met heftige emoties om te gaan zoals
     ○ Zelfverwonding
     ○ Eetproblemen
     ○ Middelenmisbruik (drugs, medicatie, alcohol)
     ○ Zelfmoordgedachten, -plannen of –pogingen
● Verlies van contact met de realiteit.

 

LET WEL: ik ben geen psycholoog of psychiater dus ik stel geen diagnoses. Een intensieve DGT behandeling kan altijd aan te raden zijn, dus wanneer nodig zal ik ook de nodige doorverwijzing doen.